Presentació

Presentació

*/?>

El Campus Praktikum UPV és un projecte que va començar en el 2010 amb una experiència pilot en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial.

Posteriorment el programa s’àmplia en cada edició a més centres, acollint a un nombre més gran d’estudiants.

Consistix en el fet que alumnes que hagen finalitzat amb èxit primer de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior, puguen passar una setmana assistint a tallers, activitats i treballant amb professors de la Universitat Politècnica de València.

L’objectiu és que durant el dit període el/la alumno/a participe en un programa en una Escola/Facultat el quin desperte o reforce la seua vocació per les distintes titulacions de Grau. Esta participació ha de permetre a l’alumne mostrar posteriorment a la resta dels seus companys, en quant els continguts i les temàtiques abordats en el programa, així com poder comptar en primera persona la seua experiència en la Universitat Politècnica de València.

Per a més informació sobre el mateix pots contactar amb:

Ana Albors (Dtor.a Área d’Alumnat, Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular – Universitat Politècnica de València)

e-mail: praktikum@upv.es

Pàgina Praktikum UPV: http://www.upv.es/contenidos/PRAKTIKUM/indexv.html

*/?>


Camino de Vera, s/n - 46022 Valencia